Werkplaats Kindergemeenschap

Bilthoven

De Werkplaats Kindergemeenschap, ook wel bekend als de Kees Boekeschool, is een school met peutergroepen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Sinds 2004 is IQNN Vastgoed de partner van de Werkplaats Kindergemeenschap voor de ontwikkeling van het vastgoed.

Ontwikkeling

De Werkplaats Kindergemeenschap heeft een eigen terrein van 16 hectare in Bilthoven met daarop schoolgebouwen, buitenspeelplaatsen, een natuurcentrum en sportterreinen. Vanaf 2004 is nagenoeg al het vastgoed van de Werkplaats Kindergemeenschap vernieuwd. Tevens is door een aantal grondtransacties de financiële positie van de school aanzienlijk verbeterd. Het project is gestart met het ontwikkelen van een masterplan en een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente De Bilt. Daarna is een nieuw gebouw voor Voortgezet Onderwijs ontwikkeld. Aan de gemeente De Bilt is grond in erfpacht uitgegeven waarop een sporthal en een parkeerterrein zijn ontwikkeld. Tevens is grond verkocht voor het ontwikkelen van woningen.

Het laatste deelproject was de bouw van een Gebouw voor Kinderopvang. Dat gebouw is verhuurd aan een commerciële partij.

PROGRAMMA

  • Bruto vloeroppervlak Voortgezet Onderwijs: 9.200 m²
  • Bruto vloeroppervlak Kinderopvang: 1.500 m²
  • Bruto vloeroppervlak sporthal: 3.200 m²

Betrokken partijen

Open de projectinformatie