Amstelcampus

Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) realiseert aan de Wibautstraat een campus met woningen, winkels en ruimte voor meer dan 25.000 studenten.

Ontwikkeling

IQNN Vastgoed heeft de planontwikkeling van de volledige campus voor de Hogeschool van Amsterdam op zich genomen. Bij het Singelgrachtgebouw (tegenwoordig het Benno Premselahuis)  heeft IQNN Vastgoed tevens het projectmanagement uitgevoerd. Tevens heeft IQNN Vastgoed voor het Singelgrachtgebouw het projectmanagement tijdens de realisatie begeleid. Naast de planontwikkeling van de campusgebouwen heeft IQNN Vastgoed de sloop van het voormalige Wibauthuis verzorgd. Momenteel is Ballast Nedam bezig met de uitvoering van de parkeergarage en de nieuwe gebouwen.

Programma

  • Bruto vloeroppervlak Benno Premselahuis: 16.000 m²
  • Bruto vloeroppervlak Wibauthuis: 33.000 m²
  • Bruto vloeroppervlak Boerhaavegebouw: 20.000 m²
  • Bruto vloeroppervlak woongebouw Van Muschenbroek: 10.000 m²
  • Onderwijs- en lesruimten
  • Overige faciliteiten HvA: collegezalen, kantines, vergaderruimten
  • Winkels/horeca
  • Sporthal en faciliteiten voor basisschool
  • Studentenwoningen
  • Ondergrondse parkeergarage

Betrokken partijen

Open de projectinformatie