Nominatie voor ontwikkeling Conservatorium Hotel

4 oktober 2013

Kuip Conservatorium Hotel

Het Conservatorium Hotel is genomineerd voor de Schreuderprijs 2013 vanwege het zeer complex geotechnische ontwerp.

Het nieuwbouwgedeelte onder maaiveld en de ondergrondse verbinding met het monumentale gedeelte leidde tot een complex geotechnisch ontwerp, omdat rekening gehouden moest worden met de naastgeleden monumentale bebouwing.

Zeventien projecten werden ingestuurd voor de Schreudersprijs 2013; na uitgebreide analyses en beraadslagingen, heeft de jury van Stichting A.M. Schreuders er vijf genomineerd voor de prijs die op 31 oktober 2013 wordt uitgereikt, waarvan het Conservatorium Hotel er één van is.

De Stichting A.M. Schreuders is in 1998 opgericht om vernieuwend ondergronds bouwen te stimuleren en te inspireren. Op deze manier wil de stichting haar bijdrage leveren aan het oplossen van ruimtelijke problemen in ons dichtbebouwde land in een tijd van overvolle wegen, dichtbebouwde stadskernen en groengebieden die steeds kleiner worden.